Mint youngsters - young minty horses for sale!

YOU BET

Sto född 2016-05-16, e. Eishin Dunkirk (USA) u. Vodka Luge (GB) (placerad i England som 2-åring, i Sverige 6 segrar och 28 placeringar t.o.m. 7-års ålder, hcp 76) ue. Inchinor (GB).

You Bet är Vodka Luge's tredje avkomma efter två halvblod registrerade i SWB. You Bet visas på åringsauktionen SÅEF den 23 september 2017. För mer info: http://www.saef.se/

You Bet är uppfödd i lösdrift på kuperade marker i Sörmland. Läs mer om naturlig hästuppfödning på Hjelmskyls hemsida: http://www.hjelmskyl.se/

Mint youngsters avser verksamheten inom hästuppfödning i Firma Ebba Kierkegaard. Mer info om Ebba: http://www.ebba.nu/©2019 - Mint Youngsters